Disclaimer

De aansprakelijkheid van Style & Design ICT van de personeelsleden van Style & Design ICT en van de personen voor wie Style & Design ICT verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Read More Alle (redactionele) informatie, of informatie op andere wijze gepubliceerd op de website: www.styleanddesign.nl is op zeer zorgvuldige wijze samengesteld. Doch kan Style & Design ICT op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie.

Style & Design ICT en haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geÔsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op haar (professionele) kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Style & Design ICT doet er alles aan om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen laten zijn, en indien van toepassing; storingen, vertragingen en dergelijke zo snel mogelijk te verhelpen. Een storing met betrekking tot www.styleanddesign.nl kan niet leiden tot schadevergoeding door Style & Design ICT aan (de) wederpartij. Style & Design ICT is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel van de toegang tot de website wordt verkregen.

 

Menu

Meest bekeken

Nieuws

Nieuwsbrief

*  E-mailadres:
*  Code:

Werkwijze

  • innovatie is de standaard
  • kwaliteit wordt meer gewaardeerd dan groei
  • cliŽnten worden gerespecteerd
  • integriteit en authenticiteit
  • hard werk en inzet worden beloond
  • meetbare resultaten


Alle prijzen op deze website zijn exclusief 21% B.T.W.
© Copyright Style & Design ICT. Alle rechten voorbehouden. All rights reserved. Style & Design ICT is een onderdeel van Nesh Media Groep