Deel |
vragen
offerte
Vraag een offerte aan
Veelgestelde vragen over Web termen

.NET

.NET is zowel een bedrijfstrategie van Microsoft als de collectie van ondersteunende programma's die als webdienst aangeboden worden. Het doel van Microsoft is om particulieren en bedrijven te voorzien van een naadloos onderling koppelbare en webgestuurde interface voor applicaties en computerapparatuur. Doel is ook om computeractiviteiten steeds meer webgeoriënteerd te maken.

Accessibility

Accessibility is de mate waarin een website toegankelijk is voor iedereen. Vooral bezoekers die beschikken over slechter functionerende zintuigen, zoals (kleuren-)blinden, slechtzienden en mensen met coördinatiestoornissen, hebben baat bij een hoge mate van accessibility.

ActiveX

ActiveX is het antwoord van Microsoft op de Java-technologie van Sun Microsystems. Met ActiveX kunnen applets worden geschreven die makkelijk over een netwerk verstuurd kunnen worden. Het betreft een objectgeoriënteerde programmeertaal.

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line is een techniek die de bandbreedte in de bestaande koperen telefoonlijn vergroot en een internetverbinding met hoge snelheid met een gewone telefoonaansluiting mogelijk maakt.

Animated GIF

Een Animated GIF toont verschillende GIF-afbeeldingen vlak na elkaar, waardoor het effect van een bewegend filmpje ontstaat. Deze manier om animatie aan een site toe te voegen, vergt het gebruik van redelijk grote bestanden. Onder andere om die reden is tegenwoordig het gebruik van FLASH-animaties sterk in opkomst.

Applet

Een applet is een kleine applicatie, geschreven in Java of ActiveX die opgenomen worden in HTML-bestand. Een applet voert een (eenvoudige) taak uit zonder dat er verbinding hoeft te zijn met het internet omdat de gehele applicatie is overgebracht naar de lokale PC.

Applicatie

Afkorting van applicatie-programma. Een applicatie-programma is een programma ontworpen om een specifieke functie tot uitvoer te brengen. Dit kan in opdracht van de gebruiker maar ook in opdracht van een andere applicatie.

Banner

Een banner is een afbeelding op een website die over het algemeen breder is dan hoog en een reclamedoel heeft. De afbeelding kan bewegend zijn. Door middel van een hyperlink wordt de banner verbonden met een webpagina die aanvullende informatie verstrekt met betrekking tot de advertentie.

Bookmark

Door een website te 'bookmarken' wordt de desbetreffende link opgeslagen in de browser. Zodoende kunt u eerder geraadpleegde websites gemakkeljk terugvinden. 's Werelds meestgebruikte browser Microsoft Internet Explorer spreekt van 'favorieten' in plaats van 'bookmarks'.

Broncode

Bevat de programma-instructies zoals ze zijn getypt door de programmeur, het is derhalve leesbaar. De programma-instructies worden door de compiler vertaald in objectcode, die niet leesbaar is. De objectcode wordt vervolgens door een interpreter vertaald naar direct-uitvoerbare machinecode. Om een programma aan te kunnen passen dienen wijzigingen doorgevoerd te worden in de broncode.

Browser

Vrij vertaald een bladerprogramma. Hiermee is het mogelijk webpagina's te bekijken. Microsoft Internet Explorer is wereldwijd de meestgebruikte browser.

CGI

Common Gateway Interface is software die op de webserver draait waarvan een website gebruik kan maken om bepaalde handelingen te verrichten. Door het toepassen van zogenaamde cgi-scripts is het bijvoorbeeld mogelijk formulieren te verwerken of een gastenboek te onderhouden.

Cookie

Een cookie is een tekstbestandje met informatie dat bij een bezoek aan een website op de harddisk van de pc wordt geplaatst. Bij een volgend bezoek is de opgeslagen informatie opnieuw beschikbaar voor de website. Een cookie kan bijvoorbeeld een wachtwoord onthouden.

CSS

Met behulp van Cascading Style Sheets kan eenvoudig de opmaak van een webpagina worden vastgelegd. Groot voordeel van CSS is dat vanuit één bestand de opmaak van verschillende webpagina's kan worden bepaald. CSS biedt de mogelijkheid zaken als lettertype, kleur en opmaak voor formulieren exact op uw wensen af te stemmen.

Database

Een database is een gestructureerde verzameling van gegevens. Een database is in feite een tabel met rijen en kolommen. Elke rij in de tabel stelt een record voor.

DHTML

Dynamic HTML is een webtechnologie die het mogelijk maakt opmaakelementen in een webpagina dynamisch weer te geven. Onderdelen die met HTML onveranderbaar zijn, zoals lettertype, kleur en pagina-opmaak, kunnen dynamisch aangepast worden met gebruikmaking van DHTML.

DNS

Domain Name Server: het eigenlijke adres van een website bestaat uit een reeks van vier getallen, het IP ADRES. Omdat dit moeilijk te onthouden is, worden namen gekoppeld aan deze IP-adressen door middel van domeinnamen. Op verzoek zoekt de Domain Name Server bij een domeinnaam het betreffende IP-adres op, zodat de gewenste verbinding tot stand kan komen.

Domeinnaam

Een domeinnaam is de unieke aanduiding voor een internetadres. Een domeinnaam kan worden gebruikt voor alle internetdiensten, zoals de URL van een website of een e-mailadres. Een domeinnaam op Internet is het beste te vergelijken met een telefoonnummer. Net als bij een telefoonaansluiting heeft ook iedere gebruiker van internet een uniek nummer. Omdat woorden gemakkelijker te onthouden zijn, is ervoor gekozen deze nummers te vertalen naar namen. Die namen worden in een Domain Name Server weer terugvertaald naar nummers.

DTD

Document Type Definition. De DTD bevat alle regels waar de schrijver van de tekst zich straks aan zal moeten houden. Wordt toegepast in combinatie met XML.

Dynamisch

Als bij webdesign de term 'dynamisch' valt, wordt in de meeste gevallen 'direct veranderbaar' bedoeld. Pas op het moment dat een gebruiker daar om vraagt, wordt de gewenste informatie of opmaak gegenereerd. Een typisch voorbeeld van een dynamische website, is een site die gekoppeld is aan een database. Wat er op een pagina wordt weergegeven, hangt af van wat de bezoeker opvraagt en wordt mede bepaald door de gegevens van de database.

E-commerce

Electronic commerce-activiteiten: het geheel van alle activiteiten, communicaties en transacties, met een zakelijke doelstelling of achtergrond, welke op elektronische wijze worden uitgevoerd. Een equivalente term is: elektronisch zakendoen.

Flash

Flash is een programma van Macromedia waarmee websites kunnen worden voorzien van hoogstaande animaties met bewegende beelden en geluid.

Formulier

Met behulp van een formulier op een website is interactie met de bezoeker mogelijk. Deze kan via het formulier informatie invoeren en verzenden. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het aanvragen van een informatiepakket of het plaatsen van een bestelling.

FTP

File Transfer Protocol. Dit protocol regelt het versturen en ontvangen van bestanden via internet.

GIF

Graphics Interchange Format: een grafisch bestandsformaat dat geschikt is voor afbeeldingen met een beperkt aantal kleuren. Voor afbeeldingen met veel verschillende kleuren, zoals foto's, is JPG meer geschikt.

Homepage

De hoofdpagina van een website.

Hosting provider

Om een website beschikbaar te stellen via het internet, dient deze geplaatst te worden bij een hosting provider. Deze provider stelt ruimte op een op internet aangesloten webserver beschikbaar aan haar cliënten.

HTML

HyperText Markup Language, is de opmaaktaal die gebruikt wordt bij alle pagina's van het World Wide Web. Een browser is in staat deze taal grafisch weer te geven, waardoor een webpaginaontstaat.

HTTP

HyperText Transfer Protocol is het protocol voor de overdracht van webpagina's. Het gehele World Wide Web werkt op basis van dit protocol.

Hyperlink

Een hyperlink is een stukje tekst of een plaatje waarop met de muis geklikt kan worden om naar een andere lokatie binnen of buiten de website te gaan.

Internet

Wereldwijd netwerk van computers die communiceren volgens gemeenschappelijke protocollen en toepassingen. Kenmerkend voor internet is het ontbreken van een centraal computersysteem.

Intranet

Een intranet is een privé-netwerk binnen een organisatie. Het netwerk is bedoeld voor intern gebruik en de verbinding kan op diverse manieren tot stand komen, zoals rechtstreeks via een lokaal netwerk of door het inbellen met een modem. Het voornaamste doel van een intranet is het delen van bedrijfsinformatie met de werknemers.

IP

Internet Protocol: het protocol waarop het gehele internet is gebaseerd. Ieder contact tussen twee computers via internet loopt door middel van het Internet Protocol. Kenmerkend voor het IP is het gebruik van IP adressen.

ISP

De Internet Service Provider verleent gebruikers toegang tot het internet.

Java

Een door Sun Microsystems ontwikkelde programmeertaal speciaal voor Internet. Met Java kunnen applets worden geschreven die makkelijk over een netwerk verstuurd kunnen worden. Het betreft een objectgeoriënteerde programmeertaal. Voordeel is dat het platform-onafhankelijk is.

JavaScript

JavaScript is een programmeertaal, toegepast bij webpagina's. Met JavaScript is het voor een websitebouwer bijvoorbeeld mogelijk om eenvoudig de huidige datum weer te geven of om bepaalde acties uit te laten voeren zodra een gebruiker met zijn muis over een button gaat. De meeste browsers beschikken standaard over de mogelijkheid om met JavaScript om te gaan.

JPG / JPEG

Joint Photographic Experts Group: een grafisch bestandsformaat dat geschikt is voor afbeeldingen met veel kleurschakeringen en relatief weinig scherpe kleurovergangen.

Linux

Linux is een besturingssysteem, gebaseerd op het duurdere Unix. De programmatuur open source wat leidt tot een uitbreiding van functionaliteiten door ontwikkelaars over de hele wereld. Linux wordt beschouwd als het perfecte, meer stabiele en relatief goedkope alternatief voor Microsoft Windows.

Modem

MOdulator/DEModulator. Een apparaat dat digitale signalen van een computer vertaalt in analoge signalen voor transport over een telefoonlijn en analoge signalen van de telefoonlijn vertaalt in digitale signalen die geschikt zijn voor de computer. Maakt communicatie tussen computers over analoge telefoonlijnen mogelijk.

MPEG

De standaarden van de Moving Pictures Experts Group zijn de belangrijkste bestandsformaten voor audio en video.

Multimedia

Een combinatie van twee of meer media, gepresenteerd in een digitale vorm. De media zijn geïntegreerd en worden via één kanaal aangeboden aan de gebruiker. Mogelijke media zijn bijvoorbeeld tekst, geluid, stilstaande of bewegende grafische afbeeldingen en videobeelden.

MySQL

MySQL is een open source databaseserver. Gekoppeld aan een website kan informatie uit de database gepresenteerd worden op een webpagina.

Navigatiemenu

Een website bestaat veelal uit meerdere pagina's. Het navigatiemenu, bestaande uit buttons of tekstlinks, biedt de bezoeker de mogelijkheid door de website te navigeren.

ODBC

Open DataBase Connectivity is de internationale standaard waarmee applicaties toegang tot databases kunnen krijgen en gegevens uit kunnen wisselen.

Open Source

Letterlijk vertaald open bron. Bij Open Source is de broncode van computerprogramma's vrij beschikbaar. Ieder die wil kan zelf aan de broncode sleutelen om deze te verbeteren of uit te breiden. Op die manier kan het programma zich ontwikkelen door samenwerking van vele verschillende programmeurs van over de hele wereld.

P3P

Het Platform for Privacy Preferences Project (afgekort tot P3P) is een wereldwijde standaard die voorziet in een eenvoudige, geautomatiseerde manier om bezoekers van websites controle te geven over het gebruik van hun persoonsgegevens.

Pageview

Kort gezegd "bekeken pagina". Het aantal pageviews geeft aan hoeveel webpagina's er bezocht zijn door de sitebezoekers. Het aantal pageviews is minstens even groot als het aantal bezoekers van een website maar ligt bijna altijd hoger.

PGP

Pretty Good Privacy is een encryptiemethode van de Amerikaan Paul Zimmerman die veel gebruikt wordt om privacy-gevoelige e-mails versleuteld te versturen.

PHP

PHP Hypertext Preprocessor is een programmeertaal waarmee dynamische websites gemaakt kunnen worden. PHP maakt het onder andere mogelijk koppelingen met databases te leggen.

Pixel

Het woord pixel is afgeleid van "Picture Element". Het is de naam voor een beeldschermpuntje.

PNG

Portable Network Graphics is een relatief nieuw grafisch bestandsformaat. De verwachting is dat PNG de vervanger wordt van het GIF-bestandsformaat omdat het een betere compressie, en dus kleinere bestandsgrootte, bevat. Daarnaast mag PNG gratis worden verwerkt in software, terwijl voor gebruikmaking van GIF betaald moet worden aan de patenthouder.

Protocol

Set van wereldwijd vastgelegde afspraken omtrent een bepaalde communicatietechniek. In de Informatie Technologie zijn protocollen onmisbaar, omdat communicatie tussen twee computers alleen mogelijk is als beiden dezelfde afgesproken 'taal' spreken.

Record

Een record is een reeks bij elkaar horende gegevens. Gegevens van bijvoorbeeld een persoon zoals een naam, straat, postcode, woonplaats, geboortedatum etc., vormen samen een record. Of de gegevens van een product zoals een productnummer, productnaam, prijs etc., zijn gegevens die bij elkaar horen en vormen samen een record.

Resolutie

Het aantal pixels op een beeldscherm. Wordt uitgedrukt in aantal horizontale pixels en verticale pixels. Voorbeelden 800x600, 1024x768.

Search engine

Met behulp van een search engine, oftewel een zoekmachine, kunnen websites worden gevonden op basis van opgegeven trefwoorden. Voorbeelden van bekende zoekmachines zijn Google en Yahoo.

SET

Secure Electronic Transaction is een protocol om veilige creditcardtransacties over het internet te garanderen. Door uitwisseling van certificaten kan de identiteit van koper en verkoper worden vastgesteld. De koper kan een SET-transactie niet ontkennen, waardoor het risico voor een verkoper bij een online transactie wordt verkleind. De koper heeft voor een SET-transactie een SET-wallet en een certificaat nodig die bij zijn bank kunnen worden aangevraagd. Bij het aangaan van een SET-transactie wordt de SET-wallet automatisch opgestart en kan de koper zijn elektronische handtekening onder de betaling zetten. SET biedt een hoog niveau van beveiliging, omdat de identiteit van de consument en de online ondernemer kan worden vastgesteld door een uitwisseling van certificaten. Dit houdt niet alleen in dat beide partijen weten dat betaling heeft plaatsgevonden, maar ook wie de ander is. SET heeft een hoger beveiligingsniveau dan SSL, omdat bij SET ook authenticatie van consument en ondernemer plaatsvindt. Dit houdt in dat niet alleen de betaling beveiligd wordt, maar ook dat beide partijen zekerheid hebben over de identiteit van de ander. SET is ontwikkeld door onder andere VISA, Eurocard en IBM.

SGML

Standard Generalized Markup Language. Standaardtaal om tekstinformatie te formatteren ontwikkeld in 1969 bij IBM door Charles Goldfarb, Edward Mosher en Raymond Lorie. De moeder der meta-talen.

Shockwave

Een Multimedia-speler van Macromedia. Het shockwave-formaat is een gecomprimeerd formaat die alle mediavormen en interactiviteit goed weergeeft en zeer geschikt is voor de aflevering via internet. In shockwave-formaat kunnen de filmpjes opgenomen worden in een Html-pagina zodat ze verstuurd kunnen worden over het internet en afgespeeld kunnen worden in een Browser.

Source code

Zie Broncode.

Spam

Spam per e-mail bestaat uit (grote hoeveelheden) ongevraagde e-mail met dezelfde inhoud, meestal met het doel om iets te verkopen.

SSI

Server Side Include. Een variabele waarde die een server kan invoegen in een Html-bestand voordat deze het naar de aanvrager (de bezoeker) stuurt. Een voorbeeld is de datum waarop voor het laatst aanpassingen aan de site zijn verricht.

SSL

Secure Socket Layer is een beveiligingssysteem voor HTTP (dus voor het World Wide Web) waarbij de gegevens versleuteld over het Internet worden verstuurd, bijvoorbeeld creditcardnummers. De zender versleutelt de pakketjes voordat ze verstuurd worden en de ontvanger ontcijfert deze dan weer na ontvangst. Zonder bijbehorende sleutel kan de oorspronkelijke informatie niet teruggehaald worden.

Streaming audio en video

Met gebruikmaking van streaming audio en video hoeft de gebruiker niet te wachten tot het, vaak erg grote, bestand volledig gedownload is, voordat deze afgespeeld kan worden. De data wordt als continue stroom ontvangen en direct afgespeeld.

Subpagina

Een subpagina maakt deel uit van een Website en ligt in de structuur één niveau lager dan de hoofdpagina.

TCP

Het Transmission Control Protocol zorgt voor het splitsen van informatie in afzonderlijke pakketjes alvorens die te verzenden via Internet en het samenvoegen van de bij elkaar behorende pakketjes na ontvangst. Samen met het IP-Control dat de adressering van de pakketjes regelt, ligt het TCP-protocol ten grondslag aan alle datacommunicatie via internet.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Verzameling van protocollen waarop alle communicatie en toepassingen op internet zijn gebaseerd. De belangrijkste protocollen van TCP/IP zijn TCP en IP.

TLD

Op basis van het Top Level Domain wordt het internet-verkeer gesorteerd en kan het sneller worden afgehandeld. Vaak verwijzen TLD's naar landen (bijvoorbeeld ".nl"). Het bekendste TLD ter wereld is ".com".

TTP

Trusted Third Party. Organisatie die bij elektronische transacties en berichtenverkeer fungeert als onafhankelijke derde tussen betrokken partijen, en sleutels en certificaten afgeeft als bewijs van de authenticiteit van een transactie of een bericht.

Uploaden

Het versturen van gegevens en/of bestanden. Uploaden komt onder andere voor bij het plaatsen van bestanden op een webserver.

URL

Stond vroeger voor Universal Resource Locator, maar de afkorting betekent tegenwoordig Uniform Resource Locator. Een URL is het unieke adres van een via internet toegankelijk bestand of webpagina. Een URL kan naar locaties via meerdere protocollen verwijzen (bijvoorbeeld Http en FTP).

Usability

Usability is de mate waarin de doelen van een product (bijvoorbeeld een website), gezien vanuit het oogpunt van de gebruiker, het best kunnen worden gerealiseerd. Enkele factoren die de usability van een website bepalen zijn gebruiksgemak en visuele consistentie.

Webpagina

Een webpagina omvat één pagina van een website en bestaat uit Html -code.

Webserver

Een webserver bedient via het internet browsers van de door hen opgevraagde webpagina's.

Website

Eén of meerdere bij elkaar horende webpagina's vormen samen een website.

WiFi

Wireless Fidelity. Internationale standaard voor draadloze netwerken. Met het begrip WiFi geeft een fabrikant aan dat zijn producten voldoen aan de normen van draadloze apparatuur, vastgelegd in de internationale technische standaard IEEE 802.11b.

WWW

World Wide Web: benaming voor de verzamelplaats van alle via internet te benaderen webpagina's . Het WWW omvat miljarden verschillende pagina's.

XML

Extensible Markup Language. Een metataal die geleidelijk HTML moet vervangen, en die als uitgebreide subset van SGML toch zo dicht bij de oorsprong staat dat het bijvoorbeeld mogelijk wordt om er een industriewijde DTD'S voor te schrijven.

 

Menu

Meest bekeken

Nieuws

Nieuwsbrief

*  E-mailadres:
*  Code:

Werkwijze

  • innovatie is de standaard
  • kwaliteit wordt meer gewaardeerd dan groei
  • cliënten worden gerespecteerd
  • integriteit en authenticiteit
  • hard werk en inzet worden beloond
  • meetbare resultaten


Alle prijzen op deze website zijn exclusief 21% B.T.W.
© Copyright Style & Design ICT. Alle rechten voorbehouden. All rights reserved. Style & Design ICT is een onderdeel van Nesh Media Groep